Kontakt

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE

Ul. Doświadczalna 27
43 – 200 Pszczyna
Tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: ipo at ipo-pszczyna dot pl

DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Krzysztof Bajdor

p.o. KIEROWNIKA ODDZIAŁU
mgr Lucyna Kowalczyk
tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: lkowalczyk@ipo-pszczyna.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
dr Przemysław Fochtman
tel.  0048 32 210 30 81

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
tel.  0048 32 210 30 81

DZIAŁ FINANSOWY
mgr Ruta Błaszczyk
tel.  0048 32 210 30 81 w. 125
e-mail: pg@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Toksykologicznych
p.o. Kierownik Zakładu
dr Anna Daniel-Wójcik
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 177
e-mail: zbt@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologiczna

kierownik pracowni
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 109
e-mail: pt@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Analityki Medycznej

p.o. kierownik pracowni
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: pta@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Patomorfologiczna

p.o. kierownik pracowni
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: pta@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Ekotoksykologicznych

Kierownik Zakładu
dr Przemysław Fochtman
tel.  0048 32 210 30 81

Pracownia Analityczna

kierownik pracowni
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: kwiniarska@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Wodnych

p.o. kierownik pracowni
mgr inż. Tina Turek
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 105
e-mail: ew at ipo-pszczyna dot pl


Pracownia Toksykologii Pszczół

p.o. kierownik pracowni
mgr Paweł Parma
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 135
e-mail: ep at ipo-pszczyna dot pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Glebowych
kierownik pracowni
mgr Anna Wróbel
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 119
e-mail: eg at ipo-pszczyna dot pl