Kontakt

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ODDZIAŁ W PSZCZYNIE

ul. Doświadczalna 27
43 – 200 Pszczyna
Tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

DYREKTOR INSTYTUTU
dr inż. Jakub Gadek

KIEROWNIK ODDZIAŁU
mgr Lucyna Kowalczyk
tel.  0048 32 210 30 81
e-mail: lucyna.kowalczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 108
e-mail: inga.mrzyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl

SEKCJA OBSŁUGI KADROWEJ, PROJEKTOWEJ I FINANSOWEJ
mgr Beata Mazur
tel.  0048 32 210 30 81 w. 107
e-mail: beata.mazur@ipo.lukasiewicz.gov.pl

GRUPA BADAWCZA TOKSYKOLOGII
p.o. Kierownika Grupy Badawczej
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 108
e-mail: inga.mrzyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Toksykologii Eksperymentalnej

kierownik sekcji
mgr Katarzyna Gruszka
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 109
email: katarzyna.gruszka@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Diagnostyki i Metod Alternatywnych
kierownik sekcji
dr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 116
e-mail: dominika.gadarowska@ipo.lukasiewicz.gov.pl


GRUPA BADAWCZA EKOTOKSYKOLOGII

Kierownik Grupy Badawczej
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: katarzyna.winiarska@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Chemii Analitycznej

kierownik sekcji
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: katarzyna.winiarska@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Toksykologii Organizmów Wodnych

kierownik sekcji
mgr inż. Tina Turek
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 136
e-mail: pew.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Toksykologii Stawonogów Pożytecznych

p.o. kierownik sekcji
dr inż. Agnieszka Fulczyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 135
e-mail: agnieszka.fulczyk@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Sekcja Toksykologii Organizmów Glebowych
kierownik sekcji
mgr Anna Wróbel
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 155
e-mail: anna.wrobel@ipo.lukasiewicz.gov.pl