Zamówienia publiczne i zapytania ofertowe do 130 tys.zł

Wybór wykonawcy

Informacja z otwarcia oferty

Zaproszenie do składania ofert: „Dostawa aparatu do testów uwalniania  w komorach dyfuzyjnych Franza – do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie” - kpl. 1”
Postępowanie PAT.232.2.11.2024
Wybór wykonawcy


Informacja z otwarcia oferty

Zaproszenie do składania ofert:„Dostawa mikroskopu odwróconego wraz  z komputerem, kamerą i oprogramowaniem  – do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie”

Postępowanie PAT.232.1.7.2024Wybór wykonawcy

Informacja z otwarcia ofert

Zaproszenie do składania ofert:„Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku toksykologii – Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie ul. Doświadczalna 27”
Postępowanie PAT.232.2.8.2024

Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu:

Dostawa komory opryskowej z ruchomym opryskiwaczem laboratoryjnym do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Informacja o wyborze oferty
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i tonerów do Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Informacja o wyborze oferty
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: „Dostawa mikroskopu fluorescencyjnego wraz z kamerą z oprogramowaniem – do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie

Informacja o wyborze oferty
Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu: pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania "Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe" w nieruchomości zamawiającego (inwestora) zlokalizowanej w Pszczynie ul. Doświadczalna 27Informacja o wyborze oferty
Zaproszenie do składania ofert: świadczenie usługi nauki języka angielskiego dla pracowników Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w okresie październik 2023-czerwiec 2024
Informacja o wyborze oferty

Zaproszenie do składania ofert: Przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej dla 20 osób-szkolenie podstawowe
Informacja o unieważnieniu postępowania

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa automatycznego mikroaplikatora do dozowania odpowiedniej ilości cieczy (minimum 1 mikrolitr) przy prowadzonych badaniach naukowychOgłoszenie o wyniku postępowania na dostawę materiałów biurowych, środków czystości i tonerów dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemys.lu Organicznego Oddział w Pszczynie

Zaproszenie do składania ofert: Dostawa materiałów biurowych, środków czystości i tonerów dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego
Informacja o wyniku postępowania na sprzątanie pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Zaproszenie do składania ofert: Sprzątanie pomieszczeń w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie


Aktualizacja ogłoszenia o wyniku postępowania na ochornę fizyczną osób i mienia dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie

Ogłoszenie o wyniku postępowania na ochronę fizyczną osób i mienia dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie

Zaproszenie do składania ofert: ochrona fizyczna osób i mienia dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Ogłoszenie o wyniku postępowania na zakup i dostawę artykułów BHP dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Zaproszenie do składania ofert: zakup i dostawa artykułów BHP dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w PszczynieInformacja o wynikach postępowania na dostawę automatycznego licznika komórek
Pytanie i odpowiedzi do postępowania na dostawę automatycznego licznika komórek
Zaproszenie do składania ofert: dostawa automatycznego licznika komórekWyniki postępowania na dostawę systemu do mikrochipowania pszczół
Zaproszenie do składania ofert: Dostawa systemu do mikrochipowania pszczółWyniki postępowania na dostawę analizatora biochemicznego z przystawką ISEZaproszenie do złożenia oferty -dostawa analizatora biochemicznego z przystawką ISE


Wyniki postępowania: sprzedaż i dostawa materiałów biurowych

Zaproszenie do składania ofert: materiału biurowe dla Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w 2022 roku


Wyniki postępowania: zakup i dostawa artykułów BHP


Wyniki postępowania: ochrona osób i mienia dla Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w 2022 roku.


Zaproszenie do składania ofert: Zakup i dostawa artykułów BHP
Zaproszenie do składania ofert: Ochrona osób i mienia dla Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w 2022 roku


Ogłoszenie wyników postępowania na budowę parkinguZaproszenie do składania ofert: postępowanie na budowę parkinguPostępowanie na dostawę gazu->


https://platformazakupowa.pl/transakcja/490581


Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - przetarg nieograniczony, PRZ/00007/2021, link do dokumentacji: https://platformazakupowa.pl/transakcja/473719


Ogłoszenie wyników artykuły BHP

Ogłoszenie o zamówieniu artykuły BHP

Ogłoszenie o wyniku postępowania zakup i dostawa materiałów biurowych, środków czystości i tonerów

Ogłoszenie o zamówieniu zakup i dostawa materiałów biurowych, środków czystości i tonerów wraz z załącznikami

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa dwumodułowej stacji zatapiającej w parafinie

Zaproszenie do składania ofert - dostawa dwumodułowej stacji zatapiającej w parafinie

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz”  PRZ/00019/2020, nr TED: 2020/S 137-336280

Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz,  PRZ/00013/2020, nr TED: 2020/S 101-243622

Postępowanie prowadzone przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania na platformie https://platformazakupowa.pl/pn/ilim_poznan

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa materiałów biurowych i środków czystości

Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów biurowych i środków czystości

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o wyniku postępowania - ochrona fizyczna osób i mienia

Zaproszenie do składania ofert - ochrona fizyczna osób i mienia

Ogłoszenie o wyniku postępowania - dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego

Załącznik nr 1 do Zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o wyniku postępowania - wymiana pokrycia dachowego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej

Informacja o treści złożonych ofert - dostawa energii elektrycznej

Zaproszenie do złożenia oferty - Wymiana pokrycia dachowego

SIWZ dostawa energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy energii elektrycznej

Protokół z przeprowadzonego wyboru ofert

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż nowych kotłów gazowych do centralnego ogrzewania w budynku głównym Instytutu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa zestawu klatek dla królików

Zaproszenie do złożenia oferty - Dostawa zestawu klatek dla królików

Zawiadomienie o wyborze oferty ochrona

Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa art. biurowych

Zapytanie ofertowe ochrona osób i mienia w roku 2019

Dostawa art. biurowych, środków czystości i tonerów

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY KADZIE

Informacja z otwarcia kopert

SIWZ wersja WORD II przetarg nieograniczony Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

SIWZ II przetarg nieograniczony Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

Ogłoszenie o zamówieniu II przetarg nieograniczony Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

Unieważnienie przetargu

SIWZ wersja WORD Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

SIWZ Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawa i posadowienie zbiorników do wykonywania badań polowych sztucznych mikroekosystemów słodkich wód stojących

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PW - Załącznik nr 1 do Zapytania - Agregat Prądotwórczy

Agregat zapytanie

Agregat zapytanie - wersja WORD

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia chromatograf LCMSMS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert LC MS/MS

SIWZ LC/MS/MS

SIWZ LC/MS/MS wersja WORD

Ogłoszenie dostawa chromatografu LC/MS/MS

Zawiadomienie o wyborze oferty materiały biurowe

Zapytanie o cenę - dostawa artykułów biurowych, tonerów i środków czystości

Zawiadomienie o wyborze oferty ochrona

Ochrona mienia i sprzątanie w roku 2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - chromatograf cieczowy

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY CHROMATOGRAF CIECZOWY

Informacja z otwarcia ofert - chromatograf cieczowy

SIWZ - chromatograf cieczowy z DAD

Ogłoszenie - chromatograf cieczowy z DAD

Zawiadomienie o wyborze oferty na sukcesywną dostawę art. biurowych, środków czystości i tonerów

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych, środków czystości i tonerów IPO Pszczyna.part2

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów biurowych, środków czystości i tonerów IPO Pszczyna.part1

Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa sprzętów ogolnolaboratoryjnych

Dostawa sprzętów ogólnolaboratoryjnych - uszczegółowienie parametrów technicznych komory laminarnej

Dostawa sprzętów ogólnolaboratoryjnych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa wielodetekcyjnego czytnika mikropłytek z systemem do analizy i dokumentacji wyników

Zawiadomienie o wyborze oferty przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej

Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej przedmiar robót

Przystosowanie pomieszczeń pod laboratorium hodowli komórkowej

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dostawa modułu gazów wspomagających do analizy masy jonowej na spektrometrze masowym API 3000

Zawiadomienie o wyborze oferty ochrona mienia

Zapytanie ofertowe ochrona mienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - kontenery

Zawiadomienie o wyborze oferty dostawa zestawów klatek dla świnek morskich i królików

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.11.2016 r. - kontenery

Dostawa zestawów klatek dla świnek morskich i królików - 03.11.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert 27.10.2016 - kontenery

Załącznik do SIWZ kontenery 17.10.2016

SIWZ kontenery 17.10.2016

Ogłoszenie kontenery 17.10.2016

Kontenery unieważnienie postępowania

Pytanie i odpowiedź nr 2

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pytanie nr 1

Załącznik do SIWZ - Projekt

SIWZ dostawa zestawów kontenerów

Ogłoszenie - dostawa zestawów kontenerów

Zawiadomienie o wyborze oferty Dostawa weterynaryjnego analizatora hematologicznego

Dostawa Weterynaryjnego Analizatora hematologicznego

Zawiadomienie o wyborze oferty - wykonanie pokrycia dachu

Przedmiar robót - dach

Zapytanie remont dachu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty chromatograf cieczowy

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Zapytanie do SIWZ

Dostawa chromatografu cieczowego SIWZ

Ogłoszenie: dostawa chromatografu cieczowego

unieważnienie przetargu

SIWZ: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Zakładu Badań Toksykologicznych

Ogłoszenie: Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku Zakładu Badań Toksykologicznych

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zakupu klatek dla przepiórek sprawa 12/PA/2015

Dostawa zestawu 48 sztuk klatek dla przepiórek wraz z regałami sprawa nr 12/PA/2015

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. ochrony osób i mienia nr sprawy 11/PA/2015

Zapytanie ofertowe 11/PA/2015 - ochrona mienia

Zawiadomienie o wyborze oferty sprawa nr 10/PA/15

Zapytanie ofertowe 10/PA/2015 - Wykonanie stanowiska do analitycznego wirowania wielkopojemnościowego w Pracowni Ekotoksykologicznej Organizmów Wodnych

Zawiadomienie o wyborze oferty dot. zakupu samochodu osobowego w formie leasingu

Zapytanie ofertowe 9/PA/2015 - zakup samochodu w formie leasingu

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii

Zawiadomienie o wyborze oferty zakup sprzętów dla Zakładu Ekotoksykologii

Zakup sprzętów dla Zakładu Ekotoksykologii

Dostawa komory laminarnej, wytrząsarki oraz pipet dla Zakładu Toksykologii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu 1/PA/15 - dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD

SIWZ 1/PA/15 - dostawa chromatografu cieczowego z detektorem DAD

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 5/PA/14 - dostawa klatek dla królik

Wynik postępowania zapytania ofertowego nr 4/PA/14 - ochrona osób i mienia

Zapytanie ofertowe nr 5/PA/14 - dostawa klatek dla królików