Dobrostan zwierząt

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie znajduje się w Wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach. Numer jednostki w wykazie 003. Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie badania przeprowadzane na kręgowcach wymagają każdorazowo uzyskania zgody Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach, o którą ŁUKASIEWICZ - IPO Oddział w Pszczynie występuje po otrzymaniu zlecenia na przeprowadzenie badania.
Testy na kręgowcach przeprowadzane są przez doświadczoną kadrę naukowo-badawczą posiadającą indywidualne zezwolenia na przeprowadzanie doświadczeń na zwierzętach.

Przy wykonywaniu badań na zwierzętach zawsze stosujemy tzw. zasadę 3R (Replacement, Reduction, Refinement), która ma na celu ochronę zwierząt. Zastępujemy (Replacement), tam gdzie jest to możliwe, zwierzęta w eksperymencie przez modele badawcze „nie odczuwające cierpień”. Ograniczamy (Reduction) liczbę wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz nieustannie polepszamy (Refinement) metody w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nasz Oddział jako pierwszy w Polsce otrzymał pełną akredytację AAALAC International przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council. Powyższa akredytacja potwierdza spełnienie najwyższy na świecie standardów związanych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.