O Instytucie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jest jednostką badawczą o ponad 70 letniej tradycji. Wykonuje w szerokim zakresie badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne służące ocenie szkodliwości substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Na przestrzeni lat ugruntował swoją pozycję na rynku badawczym, stał się znanym zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Posiadane przez pszczyński Oddział Certyfikaty uprawniają do przeprowadzania kompleksowych badań substancji i preparatów w celu spełnienia wymogów ustawy o substancjach chemicznych w tym: toksykologicznych i ekotoksykologicznych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie został wyznaczony przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do współpracy z Inspektorem ds. Substancji Chemicznych w zakresie oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne dla człowieka i środowiska (Dz. U. Nr 121, pozycja 1308 z 2001r. § 3 pkt. 1, załącznik z dn. 09.04.2002r.).

Laboratoria Łukasiewicz - IPO w tym Oddziału w Pszczynie są zarejestrowane w Komisji Europejskiej, jako kompetentne i upoważnione do przeprowadzania testów wymaganych przez Rozporządzenie (WE) Nr 648/2004.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie znajduje się w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

Badania wykonywane w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie są uznawane i cenione nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, co zaowocowało współpracą z firmami wielu europejskich krajów, tj. z Niemiec, Belgii, Holandii, Danii, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Czech, Słowacji, Włoch, Szwajcarii i Austrii. Coraz częściej nawiązujemy współpracę z państwami spoza Europy. Wykonywaliśmy badania dla firm z Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Republiki Południowej Afryki oraz Izraela.

Posiadamy swoich przedstawicieli w:
 • SETAC (Society of Environmental Toxicity and Chemistry);
 • Polskim Towarzystwie Toksykologicznym;
 • Polskim Towarzystwie Ekotoksykologicznym;
 • Polskim Towarzystwie Ochrony Roślin;
 • Polskim Towarzystwie Diagnostyki Laboratoryjnej;
 • Polskim Towarzystwie Medycyny Środowiskowej;
 • Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach;
 • Radzie Naukowej ŁUKASIEWICZ - IPO;
 • Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Rolnictwa;

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
 • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
 • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
 • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
 • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej