Oferta naszego Instytutu

Łukasiewicz - IPO Oddział w Pszczynie wykonuje w szerokim zakresie badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne, które są jednym z głównych etapów na drodze określenia bezpieczeństwa substancji chemicznych dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska. Badania te są wymagane do dokonania pełnej rejestracji, licencjonowania, jak i innych uregulowań prawnych dotyczących:
 • środków ochrony roślin
 • produktów leczniczych
 • produktów leczniczych weterynaryjnych
 • dodatków do żywności i pasz
 • substancji chemicznych w ramach Rozporządzenia REACH
 • produktów biobójczych
 • odpadów przemysłowych.
Łukasiewicz - IPO Oddział w Pszczynie wykonuje wszystkie oferowane badania zgodnie z systemem Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL), co potwierdzają posiadane Certyfikaty. Decydując się na współpracę z naszym Oddziałem zapewniają sobie Państwo wykonanie badań na światowym poziomie, zgodnie z obowiązującymi metodami OECD, UE, EPPO, EPA, IOBC/BART/EPPO, ISO. Otrzymujecie Państwo dzięki temu gwarancję uzyskania rzetelnych wyników.

Kadra kierownicza to zespół specjalistów z wieloletnim stażem zawodowym i doświadczeniem w interpretacji wyników badań, a pracownicy są specjalistami w dziedzinie toksykologii i ekotoksykologii posiadającymi indywidualne zezwolenia na wykonywanie badań na zwierzętach.

Polecamy swoje usługi i gwarantujemy terminowe wykonanie badań w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej na wysokim poziomie z zachowaniem poufności.

Zapytania prosimy kierować na adres: planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl lub sekretariat.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl

Badania toksykologiczne

Wykonywane badania toksykologiczne:
 • Pozwalają na ocenę toksykologiczną substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.
 • Umożliwiają opracowywanie modeli pozwalających na śledzenie losów substancji chemicznych w organizmie i wyjaśnianie mechanizmów powstawania wywoływanych przez nie skutków toksycznych.
 • Służą rutynowej ocenie toksykologicznej nowych związków chemicznych.
 • Wyniki badań wykorzystywane są dla celów rejestracyjnych, licencjonowania jak i uregulowań w zakresie przemysłowych substancji chemicznych.

Badania ekotoksykologiczne

Badania ekotoksykologiczne przeprowadzane przez Grupę Badawczą Ekotoksykologii pozwalają między innymi na:
- analizy chemiczne w zakresie badań środowiskowych:
 • analiza stężeń/pozostałości substancji chemicznych w wodzie, glebie, materiale roślinnym i zwierzęcym, żywności,
 • losy i zachowanie substancji chemicznych w środowisku,
-ocene szkodliwego działania środków ochrony roślin, substancji i preparatów chemicznych na organizmy wodne, niezbędna do ich rejestracji oraz analizy zagrożeń i oceny zagrożeń dla środowiska,
-badania apitoksykologiczne,
-ocene oddziaływania substancji chemicznych na organizmy glebowe niezbędna do uzyskania pozwolenia na ich stosowanie i sprzedaż.