Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie posiada, od 2000 roku, Certyfikaty GLP (Good Laboratory Practice) będące międzynarodowym świadectwem dobrej jakości prowadzonych badań.

Aktualnie obowiązujące certyfikaty:
  • dla Zakładu Badań Toksykologicznych:
    • Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 22/2020/DPL wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi
  • dla Zakładu Badań Ekotoksykologicznych:
    • Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 11/2019/DPL wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi

Posiadane Certyfikaty GLP obligują nas do stosowania ściśle określonych procedur badawczych, a uzyskane wyniki mają wysoką wartość praktyczną i naukową.