Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej

Sieć Badawcza Łuksiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie posiada, od 2000 roku, Certyfikaty GLP (Good Laboratory Practice) będące międzynarodowym świadectwem dobrej jakości prowadzonych badań.

Aktualnie obowiązujące certyfikaty:
  • dla Grupy Badawczej Toksykologii:
    • Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 9/2022/DPL wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi
  • dla Grupy Badawczej Ekotoksykologii:
    • Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 12/2021/DPL wydany przez Biuro ds. Substancji Chemicznych w Łodzi

Posiadane Certyfikaty GLP obligują nas do stosowania ściśle określonych procedur badawczych, a uzyskane wyniki mają wysoką wartość praktyczną i naukową.