Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów
1974Powstaje trzeci zakład badawczy Instytutu – Zakład Doświadczalnictwa Terenowego i Ekonomiki Stosowania Pestycydów
1978Rozbudowa pawilonu toksykologii i budowa pawilonu pszczelarskiego
1995Początek modernizacji Instytutu celem – uzyskanie certyfikatów GLP
2000Zmiana schematu organizacyjnego, powstają dwa zakłady naukowo-badawcze:
  • Zakład Badań Toksykologicznych;
  • Zakład Badań Ekotoksykologicznych

Zakład Badań Toksykologicznych, jako pierwszy w Polsce otrzymał Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD, wydany przez SNAS, będący międzynarodowym świadectwem dobrej jakości prowadzonych badań (Statement of GLP Compliance No 24/2000)
2001Certyfikat GLP uzyskał Zakład Badań Ekotoksykologicznych (Statement of GLP Compliance No G 005)
2006Zakład Badań Toksykologicznych otrzymuje Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany przez Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi (Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 4/2006/DPL)
200760 lat działalności Instytutu Przemysłu Organicznego.
Zakład Badań Ekotoksykologicznych otrzymuje Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany przez Biuro ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi (Certyfikat Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej 1/2007/DPL)
2009Otwarcie nowego laboratorium metod alternatywnych
2014Od 5 marca 2014 roku posiadamy Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań normy ISO 9001.
201770 lat działalności Instytutu Przemysłu Organicznego.
2017Jako pierwsi w Polsce otrzymaliśmy pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council.
2019Od 1 kwietnia Instytut Przemysłu Organicznego, w tym Oddział w Pszczynie, współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz, czyli staje się Instytutem Łukasiewicza