WYNIKI NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCHINFORMACJA O WYNIKACH NABORU

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU

DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ – INSTYTUCIE PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE

Ogłoszenie z dnia 26.04.2019 r.


Wybrany kandydat: Pani dr Inga Mrzyk, zamieszkała w Studzionce.


Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej