Wizyty Studentów kierunku Biotechnologia Politechniki Śląskiej


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, co roku, w swoim Oddziale w Pszczynie organizuje zajęcia dla studentów.

W tym roku miały miejsce już dwie wizyty studentów 11 stycznia oraz 23 maja 2024.

Studenci kierunku Biotechnologia Politechniki Śląskiej podczas swojej wizyty w ramach przedmiotów: Procedury rejestracji produktów REACH oraz Biomonitoring i Ekotoksykologia dzięki wizycie w Łukasiewicz-IPO mieli możliwość zobaczenia jak wygląda praca badawcza w laboratoriach oraz zapoznania się z systemami badawczymi.

Za pomocą mikroskopu na żywo mogli zobaczyć drobne organizmy takie jak Folsomia candida, Hypoaspis aculeifer, Aphidius rhopalosiphi. Studenci odwiedzili również naszą pasiekę oraz poletko ze zbiornikami do badania typu mesokosm.

Dzięki wizytom studenci nabywają podstawową wiedzę o realiach pracy w instytucie badawczym, która jest zgodna z ich kierunkiem kształcenia, a przy okazji uzyskują informacje o możliwości odbycia stażu lub praktyk, a także w przyszłości po zakończeniu studiów zatrudnienia.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej