Prezentacja wyników badawczych prac finansowanych w ramach subwencji ministerialnej

Ubiegły tydzień dla naszych pracowników badawczych upłynął pod znakiem prezentacji wyników prac wykonywanych dzięki
otrzymanej z MEiN subwencji badawczej. Zakończone w 2022 roku prace badawcze dotykały ważnych społecznie problemów
takich jak zdolności lotne pszczół, rozwój alternatywnych metod badawczych w celu ograniczania ilości wykonywanych badań
na zwierzętach czy też wpływ substancji chemicznych na układ hormonalny. Dzięki prowadzonym pracom Łukasiewicz - IPO
Oddział w Pszczynie nie tylko rozszerzy w przyszłości zakres oferowanych usług ale także przyczyni się do rozwoju nauki potrzebnego
do poprawy jakości życia ludzi.
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej