POLECO 2022


Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem udziału Naszego Instytutu w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO 2022 w Poznaniu. Mieliśmy zaszczyt być częścią wspólnego stoiska Sieci Badawczej Łukasiewicz, gdzie wraz z czterem innymi Instytutami Sieci prezentowaliśmy naszą ofertę badawczą oraz nasze osiągnięcia naukowe. Odbyliśmy szereg ciekawych, merytorycznych rozmów, które mamy nadzieję zaowocują wspólnymi projektami w niedalekiej przyszłości.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej