Otrzymanie pełnej akredytacji AAALAC

Jest nam miło poinformować Państwa, że nasz Oddział jako pierwszy w Polsce otrzymał pełną akredytację AAALAC przyznaną przez Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care (AAALAC) International Council.
Jako firma odpowiedzialna, jesteśmy zobowiązani do zachowania wysokich standardów etycznych i naukowych związanych z dobrostanem zwierząt. Powyższa akredytacja potwierdza spełnienie standardów - najwyższy na świecie - związanych z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej