Aktualności / Wydarzenia

OGŁASZAMY KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWEGO – ADIUNKTA Z ZAMIAREM POWIERZENIA FUNKCJI ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCHDyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie

działając na podstawie art.43 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 toku o instytutach badawczych
(Dz. U. rok 2016 poz. 377 z poźn. zm.)
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACOWNIKA NAUKOWEGO – ADIUNKTA
Z ZAMIAREM POWIERZENIA FUNKCJI ZASTĘPCY KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. BADAWCZO-ROZWOJOWYCH
W INSTYTUCIE PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO ODDZIAŁ W PSZCZYNIE ul. Doświadczalna 27,43 - 200 Pszczyna


Treść ogłoszenia
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej