Aktualności / Wydarzenia

Odbiór prac statutowych za 2017 rok

Dnia 25 stycznia 2018 roku w IPO Oddział w Pszczynie miał miejsce odbiór 4 prac statutowych. Tematy prac

 1. Zastosowanie testów na Hydra attenuata i Brachydanio rerio do badań teratogennych dla środków ochrony roślin o różnym stopniu działania teratogennego
  kierownik badania:
  lek. wet. Robert Sornat
 2. Nowe parametry: CRP, OB, Fibrynogen w badaniach toksyczności po podaniu wielokrotnym
  kierownik badania:
  mgr Dominika Gądarowska
 3. Badanie wpływu substancji chemicznych na gruczoły gardzielowe pszczoły miodnej (Apis mellifera) w testach toksyczności chronicznej
  kierownik badania:
  lek. wet. Agnieszka Drzewiecka
 4. Porównawcze badania lokalnych węzłów chłonnych (LLNA) BrdU-ELISA u myszy szczepów CBA/J i BALB/c
  kierownik badania:
  dr Daniel KrakowianPozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
 • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
 • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
 • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
 • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej