Aktualności / Wydarzenia

Odbiór prac statutowych za 2016 rok

Dnia 9 lutego 2017 roku w IPO Oddział w Pszczynie miał miejsce odbiór 3 prac statutowych. Tematy prac:

 1. Zastosowanie testów na Hydra attenuata i Brachydanio rerio do badań teratogennych dla środków ochrony roślin o różnym stopniu działania teratogennego
  kierownik badania: lek. wet. Robert Sornat
 2. Badanie mikrojądrowe erytrocytów ssaków
  kierownik badania:
  dr Małgorzata Przybyła
 3. Ocena histopatologiczna dżdżownic (Eisenia fetida) w badaniach ekotoksykologicznych
  kierownik badania: lek. wet. Agnieszka Drzewiecka


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
 • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
 • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
 • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
 • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej