Aktualności / Wydarzenia

Odbiór prac statutowych za 2015 rok

Dnia 29 stycznia 2016 roku w IPO Oddział w Pszczynie miał miejsce odbiór 4 prac statutowych. Tematy prac:

 1. Zastosowanie testów na Hydra attenuata i Brachydanio rerio do badań teratogennych dla środków ochrony roślin o różnym stopniu działania teratogennego
  kierownik badania:
  lek. wet. Robert Sornat
 2. Korelacje pomiędzy oceną stopnia zatrzymania fluoresceiny, stopnia zmętnienia rogówki ze zmianami histopatologicznymi rogówki w badaniu na izolowanym oku kurzym (ICE) jako udoskonalenie Ogólnej Klasyfikacji ICE zawartej w Wytycznej OECD Nr 438
  kierownik badania: mgr Katarzyna Gruszka
 3. Rozszerzenie oceny histopatologicznej rogówki oka kurzego w badaniu na izolowanym oku kurzym (ICE)
  kierownik badania: lek. wet. Agnieszka Drzewiecka
 4. Walidacja testu do oceny mutagenności w formacie mikropłytki w oparciu o kontrole pozytywne dla każdego szczepu z testu Ames MPF Penta I
  kierownik badania:
  mgr Katarzyna Gruszka
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
 • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
 • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
 • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
 • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej