Aktualności / Wydarzenia

Odbiór prac statutowych

Dnia 15 stycznia 2014 roku w IPO Oddział w Pszczynie miał miejsce odbiór 2 prac statutowych. Tematy prac:

  1. Rozszerzone jednopokoleniowe badanie toksyczności rozrodu z uwzględnieniem badania gruczołu mlekowego,
    kierownik badania: mgr Aleksandra Szewczyk
  2. Zastosowanie badań w mikrokosmosie/ mezokosmosie wodnym w ekologicznej ocenie ryzyka substancji chemicznych,
    kierownik badania: dr Przemysław FochtmanPozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej