Odbiór prac badawczych w ramach przyznanej subwencji na 2023

Odbiór prac badawczych w ramach przyznanej subwencji na 2023

W dniu 18 stycznia 2024 r. w Ł-IPO Oddział w Pszczynie odbył się odbiór prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w roku 2023 w ramach przyznanej subwencji na działalność  bieżącą Łukasiewicz-IPO. Następujące tematy zostały zrecenzowane i odebrane:

  1. Kierownik tematu: Agnieszka Fulczyk, Badanie zdolności lotnych pszczół miodnych do powrotu do ula, po jednokrotnym narażaniu doustnym na subletalne dawki substancji chemicznych.
  2. Kierownik tematu: Paweł Pieczka, Opracowanie metodyki hodowli chrząszczy Aleochara bilineata Gyll oraz badanie wpływu wybranych środków ochrony roślin na rozmnażanie gatunku.
  3. Kierownik tematu: Natalia Ślezińska, Walidacja metod in vitro i in vivo do oceny chemikaliów pod kątem zaburzeń endokrynologicznych.
  4. Kierownik tematu: Daniel Krakowian, Walidacja nowych dwóch metod badawczych: działania drażniącego oko wg OECD 492B i działania fototoksycznego wg OECD 498.
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej