Odbiór prac badawczych w ramach przyznanej subwencji

Odbiór prac badawczych w ramach przyznanej subwencji

W dniu 3 lutego 2020 r. w Ł-IPO oddział w Pszczynie odbył się odbiór prac badawczo-rozwojowych wykonywanych w roku 2019 w ramach przyznanej dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Następujące tematy rozstały zrecenzowane i odebrane:

1. Ocena przydatności testów na Hydra attenuata i Brachydanio rerio do badań teratogennych dla środków ochrony roślin o różnym stopniu działania teratogennego dla potrzeb opracowania nowej alternatywnej metody badawczej - kierownik tematu: lek. wet. Robert Sornat,

2. Metody immunohistochemiczne jako element oceny wpływu substancji chemicznych na narządy i tkanki w badaniach toksyczności oraz kancerogenności –kierownik tematu : lek. wet. Agnieszka Drzewiecka,

3. Optymalizacja wybranej metody badawczej do celów identyfikacji działania drażniącego na oko -; kierownik tematu: dr n. med. Daniel Krakowian,

4. Walidacja metody łączącej minimum dwa kluczowe etapy w zakresie działania uczulającego na skórę tj. reakcji zapalnej keratynocytów i aktywacji komórek dendrycznych – kierownik tematu: mgr Dominika Gądarowska,

5. Zastosowanie zaawansowanych i innowacyjnych metod usuwania farmaceutyków ze ścieków w celu efektywnej ochrony ekosystemów wodnych – kierownik tematu: mgr inż Agnieszka Środa,

6. Walidacja metody OECD 438 w zakresie oceny histopatologicznej celem uaktualnienia biegłości laboratorium – kierownik tematu: lek. wet. Agnieszka Drzewiecka

7. Walidacja metody OECD TG 487 oraz OECD TG 476 celem wprowadzenia pakietu genotoksyczności in vitro w usługi świadczone klientowi – kierownik tematu: dr n. med. Daniel Krakowian,

8. Walidacja metody in vitro h-CLAT według wytycznej OECD TG 442E – kierownik tematu: mgr Dominika Gądarowska,
Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej