Aktualności / Wydarzenia

Nowość w ofercie - rośliny wodne

Jest nam miło zakomunikować, że IPO Oddział w Pszczynie wprowadził do swojej oferty nowe badanie: Badanie toksyczności dla roślinn wodnych, w układzie osad-woda zgodnie z wytyczną OECD "Badanie toksyczności dla Myriophyllum spicatum w układzie osad-woda" (Grudzień 2013).
Jednocześnie informujemy, że nasze laboratorium uczestniczyło w międzylaboratoryjnym procesie walidacyjnym w/w metody OECD.

Aktualnie wykonujemy badania dla:
- Myriophyllum spicatum
- Potamogeton crispus
- Elodea canadensis
- Egeria densa
- Lagarosiphon major


zdj. Myriophyllum aquaticumPozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej