Aktualności / Wydarzenia

Nowość w ofercie - Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej.

Nowość w ofercie - Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej. Wprowadzamy do swojej oferty nowe badanie - Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej wg Wytycznej OECD Nr 403.

Badanie wykonywane jest w celu określenia stopnia toksyczności badanych materiałów, tzn. określenia zależności pomiędzy stężeniem, a szkodliwym skutkiem, określenia swoistych skutków toksycznych oraz dostarczenia informacji na temat sposobu ich działania toksycznego po narażeniu inhalacyjnym. W pierwszej kolejności przeprowadzane jest graniczne badanie toksyczności. Jeżeli w badaniu granicznym nie zostanie stwierdzona śmiertelność, doświadczenie jest zakończone. W przypadku wystąpienia śmiertelności, przeprowadzone jest pełne badanie toksyczności inhalacyjnej z zastosowaniem trzech różnych stężeń, włączając w to stężenie zastosowane w badaniu granicznym, w celu wyznaczenia wartości LC50.


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej