Aktualności / Wydarzenia

Nowość w ofercie - Badanie mikrokosmosu / mezokosmosu

Pszczyński Oddział IPO wprowadza do swojej oferty nowe badanie – badanie mikrokosmosu / mezokosmosu wg Wytycznej OECD Series on testing and assessment, Number 53, Guidance document on simulated freshwater lentic field tests (outdoor microcosms and mesocosms) (ENV/JM/MONO(2006)17).

Badanie wykonuje się w warunkach polowych, symulujących procesy zachodzące w naturalnych zbiornikach wodnych.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej