Aktualności / Wydarzenia

Nowość w ofercie


Je
st nam miło zakomunikować, że IPO Oddział w Pszczynie wprowadza do swojej oferty nowe badania:  • Badanie cyklu życia ochotkowatych w układzie osad – woda metodą skażania osadu lub wody zgodnie z wytyczną OECD nr 233


  • Badanie 21-dniowe aktywności estrogenowej i androgenowej u ryb zgodnie z wytyczną OECD nr 230


  • Badanie toksyczności ostrej na embrionach ryb (FET) zgodnie z wytyczną OECD nr 236


  • Test mutacji powrotnych u bakterii (Test AMESa) zgodnie z wytyczną OECD nr 471


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej