Nowe metody alternatywne w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytucie Przemysłu Organicznego


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Przemysłu Organicznego we współpracy z Politechniką Śląską realizował w latach 2018 - 2022 program Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doktorat wdrożeniowy” II edycja. Efektem projektu jest opracowanie dwóch metod badawczych:

1)     Aktywacja komórek dendrytycznych i keratynocytów jako alternatywna metoda oceny działania uczulającego ksenobiotyków"

oraz

2)    „Opracowanie i walidacja alternatywnej metody badania teratogenności z wykorzystaniem Hydra attenuata i Brachydanio rerio”.

Powyższe metody mogą być stosowane jako metody przesiewowe w ocenie właściwości uczulających na skórę oraz teratogennych.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej