Nowe laboratoria

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że początkiem lutego bieżącego roku nasz Oddział zwiększył swoje powierzchnie laboratoryjne. Nowe laboratoria o łącznej powierzchni 200 m2 przeznaczone zostały dla Pracowni Toksykologii Organizmów Glebowych oraz Toksykologii Pszczół.
Uroczystego otwarcia nowych laboratoriów dokonali w dniu 9 lutego dr inż. Krzysztof Bajdor Dyrektor Instytutu Przemysłu Organicznego oraz dr Przemysław Fochtman Kierownik Oddziału w Pszczynie.


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej