Nowa usługa badawcza w trosce o pszczoły

Wszyscy wiemy jak ważną rolę w naszym ekosystemie odgrywają pszczoły. Niebezpodstawnym jest stwierdzenie, że gatunek ludzki bez pszczół byłby zagrożony. Łukasiewicz – IPO Oddział w Pszczynie ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę z zakresu badań substancji chemicznych dla pszczół. W tym roku udało nam się dodać do naszej oferty badanie zdolności lotnych pszczół miodnych do powrotu do ula, po jednokrotnym narażaniu doustnym na subletalne dawki substancji chemicznych według wytycznej OECD 332.
Metoda ta ma na celu ocenę wpływu substancji chemicznej, po jednokrotnym narażeniu doustnym pszczół zbieraczek, na ich zdolność do powrotu do ula. Pszczoły miodne jako zapylacze narażone są na kontakt z pozostałościami środków ochrony roślin podczas lotów pożytkowych. Narażanie drogą doustną nie zawsze kończy się skutkiem śmiertelnym, ale może negatywnie wpływać na zachowanie pszczół, ich orientację w terenie, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny pszczelej. Ze względu na zanieczyszczenie środowiska środkami ochrony roślin oraz ich pozostałościami wzrasta zapotrzebowanie na rozbudowanie możliwości testowania pszczół pod kątem efektów subletalnych. Aby oszacować potencjalne ryzyko występowania takowych efektów skuteczne jest zastosowanie testu badającego zdolności lotne pszczół miodnych. Procedura ta odznacza się wysoką miarodajnością, ponieważ ocena pszczół wykonywana jest w warunkach terenowych. Oferta badania kierowana jest do jednostek zajmujących się produkcją środków ochrony roślin i może w przyszłości dostarczyć niezbędnych dokumentów umożliwiających rejestrację nowych środków na terenie Unii Europejskiej. Wśród odbiorców tego typu oferty mogą być także producenci środków chemicznych stosowanych na potrzeby leczenia rodzin pszczelich, dezynfekcji pasieki czy sprzętu pszczelarskiego. 
Mając na uwadze krótki okres sezony pszczelego już dziś zapytaj o ofertę na: planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.plPozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej