Aktualności / Wydarzenia

Kontrola DPL

Zakład Badań Ekotoksykologicznych Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie w dniach 24-25 czerwca 2013 roku przeszedł rutynową kontrolę spełnienia zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przeprowadzoną przez Inspektorów z Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi.
Kontrola przebiegła pozytywnie.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej