Aktualności / Wydarzenia

ISO 9001:2008


Jest nam miło zakomunikować Państwu, że w naszym Oddziale został wdrożony system zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 w zakresie prowadzenia badań toksykologicznych oraz ekotoksykologicznych.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań normy jest uzyskany Certyfikat Nr 481324 wydany przez LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej