Endocrine disruptors (ED) na celu!

Współczesny świat, który w każdym aspekcie naszego funkcjonowania ofertuje nam coraz większe możliwości stwarza też
nieporównywalnie większe ryzyko dla zdrowia. Substancje chemiczne, które nas otaczają poza korzyściami dostarczają nam
również powodów do szukania coraz lepszych rozwiązań mających na celu ochronę zdrowia ludzi i zwierząt.
Ostatnie lata debatę naukową dominują problemy z obecnymi w naszym życiu endocrine disruptor chemicals, czyli po polsku
„zaburzaczami enokrynnymi”. Według definicji przyjętej przez Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (2002)
są to jakiekolwiek egzogenne substancje lub mieszaniny substancji, które zmieniają funkcję lub funkcje układu endokrynnego,
w następstwie czego powodują skutki zdrowotne w nieuszkodzonym organizmie, lub w jego potomstwie, lub populacjach.
Skutki te mogą wpływać na rozwój, reprodukcję, funkcje neurologiczne lub układ odpornościowy zwierząt, populacji czy nawet
całych ekosystemów. Dlatego też organy regulacyjne na całym świecie coraz częściej wymagają oceny punktów końcowych,
które sygnalizują potencjał substancji do powodowania zaburzeń endokrynologicznych.
Naukowcy w Łukasiewicz – IPO Oddziale w Pszczynie doskonale zdają sobie sprawę z negatywnego potencjału wspomnianych
zaburzaczy, dlatego też od kilku lat ich praca skupia się na możliwości rozszerzenia oferty Instytutu skierowanej do firm
chcących przebadać potencjalne właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego.

Swoją ofertę rozszerzyliśmy o trzy nowe badania według wytycznych OECD, są to:
1. Test biologiczny macicy u gryzoni, według wytycznej OECD 440
2. Test transaktywacji stabilnie transfekowanego ludzkiego receptora estrogenowego do wykrywania aktywności agonistycznych
i antagonistycznych estrogenów przy użyciu linii komórkowej hERα-HeLa-9903 (ERTA), według wytycznej OECD 455

3. Test biologiczny Hershbergera na szczurach: krótkoterminowy test przesiewowy w kierunku właściwości (anty)androgennych,
według wytycznej 441

Już dziś pisz na: planowanie.pszczyna@ipo.lukasiewicz.gov.pl aby poznać ofertę cenową oraz najbliższe terminy i wiedzieć
czy Twoja substancja nie zaszkodzi układowi hormonalnemu.Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej