Dzień z Dzieckiem

31 maja br. z okazji Dnia Dziecka w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie został zorganizowany Dzień z Dzieckiem. Najmłodsi mogli zwiedzić laboratoria i zobaczyć na czym polega praca w Instytucie. Było wiele atrakcji i świetna zabawa.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej