Aktualności / Wydarzenia

Badanie wpływu substancji chemicznych na rozmnażanie się skoczogonków

W celu poszerzenia spektrum oferowanych badań w Zakładzie Badań Ekotoksykologicznych wdrożona została nowa metoda badawcza: badanie wpływu substancji chemicznych na rozmnażanie się skoczogonków (Collembola) według wytycznej OECD nr 232 zatwierdzonej 7 września 2009 r.

Gatunkiem testowym jest Folsomia candida

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej