Aktualności / Wydarzenia

Badanie wpływu środków ochrony roślin na pająki z rodzaju Pardosa

Aktualnie wprowadziliśmy do swojego zakresu badań "Badanie wpływu środków ochrony roślin na pająki z rodzaju Pardosa (Araneae, Lycosiadae) w warunkach laboratoryjnych". Badanie przeprowadzane jest według Wytycznej IOBC, BART i EPPO Wspólnej Inicjatywy (Heimbach i wsp., 2000). Pająki jako drapieżniki polifagiczne stanowią niezbędny składnik ekosystemów lądowych, choć zwykle nie są bezpośrednim celem stosowania środków ochrony roślin, mimo to często negatywne skutki działania tego typu związków dotyczą także tej grupy zwierząt. Efekty działania środków ochrony roślin na organizm pająka objawiają się m. in. zmianami behawioralnymi pająków, takimi jak zaburzenia w pobieraniu pokarmu czy upośledzenie zdolności lokomotorycznych, co przejawia się zaburzeniami w zachowaniu łowieckim.

Biotest ten umożliwia wczesne wykrywanie letalnych i subletalnych skutków stosowania środków ochrony roślin na wolno żyjące pająki z rodzaju Pardosa. Badania prowadzone są na osobnikach odłowionych bezpośrednio z terenu.

Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej