Aktualności / Wydarzenia

Aktualnie wdrożone metody alternatywne

Aktualnie wdrożone metody alternatywne:
  • Działanie żrące na skórę in vitro: Badanie oporności elektrycznej przez skórę, według Wytycznej OECD nr 430/ Metody B.40. Badanie to stanowi pierwszy etap w oznaczaniu skutków ostrego drażnienia skóry/ działania żrącego badanych materiałów, uzupełnia badanie in vivo wg Wytycznej OECD nr 404/ Metody B.4., eliminując ból i cierpienie zwierząt. Pozwala na identyfikację substancji i preparatów chemicznych działających żrąco na skórę bez użycia żywych zwierząt. Metoda ta nie dostarcza informacji o drażnieniu skóry, a także nie pozwala na kategoryzację substancji i preparatów chemicznych działających żrąco zgodnie ze Światowym Zharmonizowanym Systemem Klasyfikacji (GHS).
  • Badanie działania żrącego na oko in vitro, badanie na izolowanym oku kurzym (ICE) według wytycznej OECD Nr 438.
Obecnie trwają prace nad wdrożeniem kolejnych metod alternatywnych.


Pozostałe aktualności

Najważniejsze wydarzenia

1947Na terenie dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Pszczynie powstają:
  • Stacja Doświadczalno-Badawcza Środków Ochrony Roślin Zakładów Chemicznych Azot w Jaworznie
  • Laboratorium Badania Biologii i Zwalczania Stonki Ziemniaczanej
1951Przekazanie Stacji Doświadczalno-Badawczej Instytutowi Barwników i Półproduktów w Warszawie
1957Powstaje Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie jako jeden z czterech oddziałów zamiejscowych IPO w Warszawie;
1960Powstają dwa zakłady badawcze:
  • Zakład Oceny Skuteczności Biologicznej Pestycydów
  • Zakład Działania Ubocznego Pestycydów

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej