Serdecznie witamy na naszej stronie internetowej

Jesteśmy pierwszą instytucją w Polsce, która otrzymała Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (DPL) na wszystkie oferowane badania toksykologiczne i ekotoksykologiczne. Posiadane Certyfikaty DPL obligują nas do stosowania ściśle określonych procedur badawczych, a uzyskane wyniki mają wysoką wartość praktyczną i naukową.

Decydując się na współpracę z naszym Instytutem zapewniają sobie Państwo wykonanie badań na światowym poziomie, zgodnie z obowiązującymi metodami OECD, UE, EMA, ICH, EPA, EPPO, SETAC, ESCORT, IOBC, BART, ISO oraz z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, których celem jest promowanie jakości i wiarygodności badań. Otrzymujecie Państwo dzięki temu gwarancję uzyskania rzetelnych wyników.

Łukasiewicz - IPO Oddział w Pszczynie - Twój partner

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej