Oferta - Badania toksykologiczne

Standardowo wykonywane badania toksykologiczne:

badania toksyczności ostrej – "6-pak"
BADANIA TOKSYCZNOŚCI OSTREJ – „6-PAK”
METODA
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda ustalonej dawki
OECD Nr 420/EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej dootrzewnowej / podskórnej / dożylnej
OECD Nr 420/EU B.1.BIS
Badanie toksyczności ostrej doustnej – metoda klas toksyczności ostrej
OECD Nr 423/EU B.1.TRIS
Badanie toksyczności ostrej skórnej
OECD Nr 402/EU B.3
Badanie toksyczności ostrej inhalacyjnej
OECD Nr 403
OECD Nr 436

Badanie działania żrącego na skórę in vitro: badanie oporności elektrycznej przez skórę (OES)
OECD Nr 430
Badanie in vitro działania żrącego na skórę
OECD Nr 431
Badanie in vitro drażnienia skóry
OECD Nr 439
Badanie na izolowanym oku kurzym do celów identyfikacyjnych I) substancji i związków chemicznych powodujących poważne uszkodzenie oka II) substancji i związków chemicznych nie wymagających klasyfikacji pod kątem drażnienia i uszkodzenia oka (ICE)
OECD Nr 438
Badanie ostrego drażnienia skóry / działania żrącego
OECD Nr 404/EU B.4
Badanie ostrego drażnienia / uszkodzenia oka
OECD Nr 405/EU B.5
Badanie uczulenia skóry
OECD Nr 406/EU B.6
Badanie uczulenia skóry
OECD Nr 442B
Badanie uczulenia skóry
OECD Nr 442C
Badanie in vitro właściwości uczulających skóry na linii komórkowej KeratinoSens (ARE-Nrf2 Luciferase Test Method)
OECD Nr 442D
badania toksyczności podostrej (krótkoterminowej)
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PODOSTREJ METODA
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu doustnym OECD Nr 407/EU B.7
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 28 dniowym podawaniu dootrzewnowym / podskórnym OECD Nr 407/EU B.7
Badanie toksyczności skórnej przy powtarzanym dawkowaniu: badanie 21/28 dniowe OECD Nr 410/EU B.9
badania toksyczności podchronicznej
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PODCHRONICZNEJ METODA
Badanie toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym 90 dniowym podawaniu doustnym OECD Nr 408/EU B.26
Badanie toksyczności podprzewlekłej skórnej: badanie 90 dniowe OECD Nr 411/EU B.28
badania toksyczności przewlekłej i rakotwórczości
BADANIA TOKSYCZNOŚCI PRZEWLEKŁEJ I RAKOTWÓRCZOŚCI METODA
Badanie toksyczności przewlekłej OECD Nr 452/EU B.30
Badanie rakotwórczości OECD Nr 451/EU B.32
Badanie łączne toksyczności przewlekłej / rakotwórczości OECD Nr 453/EU B.33
badania toksyczności rozrodu
BADANIA TOKSYCZNOŚCI ROZRODU METODA
Badanie rozwoju przedporodowego OECD Nr 414/EU B.31
Badanie przesiewowe rozrodu/ rozwoju OECD Nr 421
Badanie łączne toksyczności na gryzoniach przy powtarzanym dawkowaniu z przesiewowym badaniem toksyczności rozrodu/ rozwoju
OECD Nr 422
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście jednopokoleniowym OECD Nr 415/EU B.34
Badanie toksycznego wpływu na rozród w rozszerzonym teście jednopokoleniowym
OECD Nr  443
Badanie toksycznego wpływu na rozród w teście dwupokoleniowym OECD Nr 416/EU B.35
badania neurotoksyczności
BADANIA NEUROTOKSYCZNOŚCI METODA
Badanie neurotoksyczności na gryzoniach OECD Nr 424/EU B.43
badania tolerancji miejscowej
BADANIA TOLERANCJI MIEJSCOWEJ METODA
Badanie tolerancji miejscowej OECD Nr 404, CPMP/SWP/2145/00, ISO 10993-10
badania genotoksyczności
BADANIA GENOTOKSYCZNOŚCI METODA
Test mutacji powrotnych u bakterii (Test AMESa) OECD Nr 471
Kometkowy test in vivo na ssakach w warunkach zasadowych
OECD Nr 489


Zapytania prosimy kierować na adres: ipo@ipo-pszczyna.pl lub planowanie@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Toksykologicznych

Wykonywane badania toksykologiczne:
  • Pozwalają na ocenę toksykologiczną substancji chemicznych zawartych w produktach farmaceutycznych, lekach weterynaryjnych, środkach ochrony roślin, dodatkach do żywności i pasz, przemysłowych substancjach chemicznych i innych.
  • Umożliwiają opracowywanie modeli pozwalających na śledzenie losów substancji chemicznych w organizmie i wyjaśnianie mechanizmów powstawania wywoływanych przez nie skutków toksycznych.
  • Służą rutynowej ocenie toksykologicznej nowych związków chemicznych.
  • Wyniki badań wykorzystywane są dla celów rejestracyjnych, licencjonowania jak i uregulowań w zakresie przemysłowych substancji chemicznych.