Kontakt

Instytut Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie
Ul. Doświadczalna 27
43 – 200 Pszczyna
Tel.  0048 32 210 30 81
Fax  0048 32 210 30 81 wew. 120;  0048 32 210 35 37 (po godz. 1500)
e-mail: ipo at ipo-pszczyna dot pl

KIEROWNIK ODDZIAŁU
dr Przemysław Fochtman
tel.  0048 32 210 30 81

ZASTĘPCA KIEROWNIKA ODDZIAŁU DS. ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNYCH
mgr inż. Andrzej Mańka
tel.  0048 32 210 30 81 w. 103

GŁÓWNY KSIĘGOWY ODDZIAŁU
mgr Ruta Błaszczyk
Tel.  0048 32 210 30 81 w. 125

Zakład Badań Toksykologicznych
p.o. Kierownik Zakładu
dr Anna Daniel-Wójcik
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 177

Pracownia Toksykologiczna

kierownik pracowni
dr Inga Mrzyk
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 109
e-mail: pt@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Analityki Medycznej

p.o. kierownik pracowni
mgr Dominika Gądarowska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 106
e-mail: pta@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Patomorfologiczna

kierownik pracowni

tel.  0048 32 210 30 81 wew. 128
e-mail: ptp@ipo-pszczyna.pl

Zakład Badań Ekotoksykologicznych

Kierownik Zakładu
dr Przemysław Fochtman
tel.  0048 32 210 30 81

Pracownia Analityczna

kierownik pracowni
mgr Katarzyna Winiarska
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 118
e-mail: pea@ipo-pszczyna.pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Wodnych

kierownik pracowni
mgr Helena Rzodeczko
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 105
e-mail: ew at ipo-pszczyna dot pl


Pracownia Toksykologii Pszczół

kierownik pracowni
mgr Małgorzata Czarnecka
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 135
e-mail: ep at ipo-pszczyna dot pl

Pracownia Toksykologii Organizmów Glebowych
kierownik pracowni
mgr Anna Wróbel
tel.  0048 32 210 30 81 wew. 119
e-mail: eg at ipo-pszczyna dot pl